Aquamatic 5200

Wilgotnościomierz zbożowy

Aquamatic 5200

Wilgotnościomierz pojemnościowy służący do analizy całego ziarna zbóż i roślin oleistych wykorzystujący najnowocześniejszą technologię ultra wysokich częstotliwości – 150 MHz oraz nowy algorytm kalibracyjny oparty o zaawansowaną metodę korekty gęstości analizowanego złoża.

Konstrukcja wilgotnościomierza oraz jego oprogramowanie powstało w wyniku kilkuletnich badań przeprowadzonych na zlecenie Departamentu Rolnictwa USA (USDA).

Celem tych badań było opracowanie technologii pozwalającej wyeliminować podstawowe wady uznanych za oficjalne wilgotnościomierzy całego ziarna do których w pierwszym rzędzie należała zbyt duża wrażliwość na zmiany wilgotności powierzchniowej ziarniaka.

Zastosowanie nowego algorytmu obliczeniowego UMA – Unified Moisture Algorithm opracowanego prze USDA oraz 10 x wyższej częstotliwości roboczej wyeliminowało tę wadę a dodatkowo konieczność podziału danego produktu na podklasy, np. pszenica szklista i mączysta, itp., a także kłopotliwej rekalibracji urządzenia na przełomie sezonów.

Kilkuletnie badania porównawcze serii prototypowej z podobnymi wilgotnościomierzami dostępnymi na rynku wskazały na znaczną poprawę precyzji wskazań aparatu Aquamatic w stosunku do przyjętej dla tej klasy mierników normy – OIML r.59 ( klasy dokładności I )

Poniższa tabela przedstawia przeprowadzone przez USDA, oficjalne porównanie błędów pomiarów wilgotności przy zastosowaniu technologii ultra wysokich częstotliwości wobec techniki tradycyjnej:

Aquamatic 5200, oprócz wyników analizy wilgotności w całym zakresie pomiarowym dla zbóż i nasion oleistych zapewnia takie informacje jak temperatura próbki oraz jej gęstość w stanie zsypnym.

System operacyjny urządzenia umożliwia zabezpieczenie dostępu hasłem a dla upoważnionego operatora otwiera możliwości precyzyjnego „dokalibrowania” wilgotnościomierza w zakresie wilgotności poprzez zmianę Bias i Slope a więc w identyczny sposób jak dla analizatorów NIR- Inframatic.

Szybkość analizy: ok. 10 sekund

Komendy, opcje systemu w j. polskim.

Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej (opcja za dopłatą)

Opcje wydruku pozwalają na wprowadzenie stałej nazwy firmy w nagłówku, numeru próby oraz numeru ( nazwy) dostawcy. Drukowana jest również data i godzina analizy.

Zobacz film