doughLAB

Określanie wodochłonności mąki i cech
reologicznych ciasta w procesie miesienia

doughLAB

Urządzenie do określania wodochłonności mąki i właściwości ciasta mącznego w procesie miesienia.

Pod względem konstrukcyjnym oraz, przy zadanym profilu analizy, doughLAB może pracować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 5530-1: 2015 – 1 pt. „Mąka pszenna -Fizyczne właściwości ciasta — Część 1: Oznaczanie wodochłonności i właściwości reologicznych za pomocą farinografu”, umożliwiając określenie takich parametrów jak:

– wodochłonność mąki
– czas wzrostu ciasta
– stałość ciasta
– rozmiękczenie ciasta po zadanym czasie miesienia

Standardowa miesiarka, przystosowana do analizy 300g mąki, wyposażona jest w mieszadła typu „sigma”. Czynnikiem stabilizującym temperaturę korpusu miesiarki jest woda podawana przez wbudowany termostat.

Zintegrowany termostat umożliwia płynną kontrolę temperatury korpusu miesiarki w zakresie 10-80°C.

Podgrzewanie, przy rampie do 2.5°C/min. max.

Chłodzenie, przy rampie do 5°C/min. – wymaga zewnętrznego układu chłodzącego, np. chillera

Podawanie wody do, zawierającej analizowaną mąkę, komory miesiarki, odbywa się przez wbudowany, kontrolowany temperaturowo układ dozujący, przez co wyeliminowano konieczność stosowania szklanej biurety.

Jednostką sterującą urządzeniem jest komputer PC, pracujący w środowisku MS Windows®.

Oprogramowanie doughLAB, oprócz standardowych funkcji rejestrowania i interpretacji wyników, umożliwia tworzenie własnych profili analiz, np. poprzez zmianę obrotów miesiarki, kontrolę temperatury korpusu miesiarki, czasu trwania analizy, wyznaczania innych niż normatywne, punktów kontrolnych powstającego wykresu, itp.

doughLAB jest zgodny z AACC International Method 54-70.01 “High Speed Rapid Mixing Method”

doughLAB

Zobacz film

Do pobrania