Analizy w technice NIR

Technika NIR zdobyła świat! Żadna inna metoda nie oferuje swojemu użytkownikowi tak szybkiej i kompleksowej oceny parametrów fizykochemicznych przy tak niskich wymaganiach odnośnie przygotowania próbki i znacznych oszczędnościach w zakresie odczynników chemicznych i wymaganej energii.

Należy jednak pamiętać, ze jest to technika empiryczna, co oznacza konieczność okresowego wykonywania prób kontrolnych i weryfikowania wskazań analizatora.

Kliknij na:

Inframatic system

DA 7250

DA 7440 ON-LINE

DA 7350 IN-LINE

FT9700 FT-NIR