Aparatura do kontroli jakości

w przemyśle rolno-spożywczym

śrutowniki

liczba opadania

Glutomatic system

Inframatic system

DA 7250

DA 7350 IN-LINE

DA 7440 ON-LINE

Aquamatic 5200

Rapid Visco Analyzer

FT9700 FT-NIR

SPD4200

Farinograph

extensograph

Amylograph

Viscograph

MVAG

ViscoQuick

Sedimat

Quadrumat

śrutowniki

MT-CA

Convimeter II

Glutopeak

Glutograph-E

Ekstrudery

wagi

Wagosuszarki