Analizy ON-LINE

Zarówno na etapie przyjęcia surowca, jego wydania a także procesu przetwarzania, analizy właściwości fizykochemicznych mogą być prowadzone w czasie rzeczywistym, poza laboratorium, bezpośrednio w przestrzeni produkcyjnej.

W praktyce oznacza to możliwość zainstalowania jednostki pomiarowej w zamkniętym kanale przesyłowym lub ponad przenośnikiem taśmowym/płytowym.

W większości przypadków wykorzystywane są zalety techniki pomiaru w bliskiej podczerwieni, co przy zaawansowanej konstrukcji spektrometrów w połączeniu z wydajnością jednostek obliczeniowych umożliwia pomiar surowca/produktu w ruchu, w bardzo krótkich odstępach czasu.

Istnieje zatem możliwość wyświetlania wyników, linii trendów dla wszystkich oznaczanych parametrów oraz aktywnej kontroli reżimu technologicznego w połączeniu z istniejącą automatyką przemysłową.

Analizy on-line w praktyce ograniczają rolę laboratoriów zakładowych do czynności kontrolnych związanych z funkcjonowaniem systemu pomiarowego funkcjonującego w przestrzeni produkcyjnej.

Kliknij na:

DA 7440 on-line

DA 7350 in-line