O nas

Lider rynku analiz spożywczych

LAB-INVEST

Od 1993 roku Lab-Invest aktywnie uczestniczy w przemianach polskiego przemysłu rolno-spożywczego, oferując urządzenia do wszechstronnej kontroli jakości wielu surowców i produktów gotowych, głównie: zboża, mąki, makaronów oraz pasz i ich komponentów.

Początek działalności Lab-Invest to nawiązanie współpracy z firmą Perten Instruments® AB (aktualnie Perkin Elmer®), a od końca lat 90-tych również z Brabender® GmbH Co&KG. Uzupełnieniem oferty Lab-Invest stanowi współpraca z firmą Aokin® AG z Berlina.

Łącząc wysoki stopień zaawansowania technologicznego oferowanych urządzeń z potrzebami przemysłu, dostarczamy aparaturę pozwalającą nie tylko na szybkie określenie jakości surowców ale również zoptymalizowanie procesu produkcji. Co ważniejsze wszystkie oferowane przez Lab-Invest urządzenia odpowiadają wymogom norm obowiązujących w Unii Europejskiej, a także standardom światowym.


Koncentrując się w swojej działalności na szeroko rozumianej branży spożywczej oraz posiadając w ofercie wiodące, będące niejednokrotnie standardem samym w sobie urządzenia, potrafimy znaleźć optymalne rozwiązanie kontroli jakości dla każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości, czy potencjału produkcyjnego.

Podstawą oferty Lab-Invest są urządzenia pozwalające na kontrolę jakości w krytycznych punktach ciągu technologicznego w przetwórstwie spożywczym, a w szczególności zbożowo-młynarskim i paszowym:

  • od przyjęcia surowców: przygotowanie próby do analizy – śrutowanie, oznaczenie podstawowych parametrów surowców (ilość białka, liczba sedymentacji, ilość i jakość glutenu, liczba opadania, wilgotność) po kontrolę jakości półproduktów i wyrobów gotowych, również w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu urządzeń typu ON-LINE
  • od analiz bezpośrednich (Falling Number System®, Glutomatic System®, Amylograph®, Farinograph®, Ekstensograph®) po metody pośrednie, w tym analizatory NIR.

Lab-Invest jest prekursorem wdrażania techniki NIR w przetwórstwie zbożowo-młynarskim w Polsce.

Postęp technologii oraz potrzeby przemysłu żądającego coraz to szybszych, doskonalszych i precyzyjniejszych urządzeń, doprowadziły do rozwinięcia techniki analizy całego ziarna – Inframatic® 9500, a dalej do powstania jednego z najnowocześniejszych spektrofotometrów widma ciągłego NIR – DA 7250. W urządzeniu tym wyeliminowano największe dotychczasowe ograniczenie stosowania techniki NIR jakim była postać analizowanej próbki.

Rozwinięciem oferty urządzeń do szybkiej oceny jakości są wyrafinowane rozwiązania firmy Brabender® GmbH Co&KG, będącej od 90 lat niekwestionowanym liderem i autorytetem w badaniu właściwości reologicznych mąki, kontroli właściwości fizycznych surowców czy ekstruzji laboratoryjnej.

Powszechnie stosowane w celach badawczych oraz bezpośrednio w produkcji: Amylograph®, Farinograph® czy Ekstensograph® to urządzenia które na trwałe wpisały się w kanon analityki laboratoryjnej, co potwierdzone jest ustanowieniem odpowiadającym im norm ISO i PN-ISO.

Ze swoim długoletnim doświadczeniem i wiedzą popartą międzynarodową wymianą informacji, Lab-Invest nie tylko oferuje narzędzia do kompleksowej kontroli jakości produkcji ale również dostarcza niezbędne w tej dziedzinie „know-how”. Wszystko po to aby swoim klientom umożliwić zwiększenie konkurencyjności oferowanych przez nich wyrobów na wymagającym rynku krajowym i Unii Europejskiej

Pomagamy dbać o jakość produktów na rynku
rolno-spożywczym

Dojazd