Analizy reologiczne

W przeciwieństwie do analiz dających wyniki w postaci wartości liczbowych, analizy reologiczne pozwalają na otrzymanie dynamicznych charakterystyk właściwości badanej materii, w zależności od warunków prowadzenia pomiaru.

Analizy te, znane od lat, to przejście na wyższy poziom poznawania właściwości technologicznych badanego materiału. Mało popularne ze względu na czas analizy i koszt aparatury, jednakże dające ogromną ilość informacji na temat zachowania badanej substancji przy zmieniających się warunkach pomiaru takich jak przyłożona siła, zmiana temperatury, czas.

Oferowane urządzenia pozwalają określić odporność mechaniczną badanej materii, np. na ścinanie lub rozciąganie a także zmienność lepkości w zależności od profilu temperatury, czasu analizy, charakterystyki mieszania, zastosowanych dodatków, etc.

Analizy reologiczne pozwalają kontrolować jakość badanego materiału oraz jego ew. modyfikacje pod kątem uzyskania zamierzonego efektu w warunkach produkcyjnych.

Kliknij na:

DoughLAB