Perten Falling Number System

referencyjne aparaty do liczby opadania

FN 1000

Perten Falling Number System

Referencyjne w świetle PN-EN-ISO 3093, automatyczne aparaty do oznaczania aktywności alfa-amylazy w pszenicy, życie oraz ich przetworach metodą pomiaru liczby opadania wg Hagberga-Pertena. Automatyczne podjęcie mieszadła, mieszanie, zwolnienie mieszadła oraz detekcja zakończenia analizy z wyświetleniem wyników są standardowymi funkcjami tych urządzeń.

FN 1000

Falling Number 1000 posiada dwa zblokowane stanowiska pomiarowe, co pozwala na wykonywanie analiz w powtórzeniach lub wykonywanie dwu różnych analiz równocześnie. FN 1000 rozbudowany jest o możliwość wydruku (opcja za dopłatą), identyfikację analiz z godziną i datą, automatyczną kalkulację składu mieszanki o wymaganej liczbie opadania, obliczanie średniej z wyników oraz masy naważki (po wprowadzeniu wilgotności próbki).

Posiada cztery porty USB oraz jeden port Ethernet (RJ45) do komunikacji z peryferiami.

Czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy 5,7’’

Łaźnia wodna – izolowana termicznie z automatycznym układem kontroli poziomu wody.

FN 1305

Falling Number 1305 (model bazowy: Falling Number 1310) – podstawowy, jednostanowiskowy, o zwartej, kompaktowej budowie.

Głowica mieszalnika, wyposażona w czytelny wyświetlacz, jest umieszczona na pokrywie łaźni wodnej. Rozpoczęcie analizy następuje automatycznie po 5s, poprzez ręczny półobrót głowicy nad, umieszczoną w łaźni wodnej, probówkę z zawiesiną oraz mieszadłem.

Wbudowana elektronika zapewnia precyzyjne sterowanie funkcjami aparatów np: temperaturą i poziomem wody w łaźni, amplitudą pracy mieszadła itp.

Pokrywa łaźni wodnej aparatu jest równocześnie chłodnicą zwrotną służącą do skraplania pary wodnej. W zawiązku z powyższym wymagane jest chłodzenie tego elementu wodą: bieżącą z wylewki lub przy pomocy zewnętrznej chłodnicy obiegowej.

Przewody silikonowe do podłączenia wody chłodzącej stanowią element standardowego wyposażenia.

Wszystkie aparaty do oznaczania liczby opadania firmy PERTEN INSTRUMENTS spełniają wymagania norm AACC, ICC, ISO oraz Polskiej Normy PN -ISO 3093.

Wyposażone są standardowo w komplet oryginalnych probówek wiskometrycznych, precyzyjne mieszadła oraz zestaw dodatkowych akcesoriów.

Dostarczane w stanie gotowym do wykonywania analiz

UWAGA:

Analiza ziarna, zgodnie z normą PN-ISO 3093, wymaga ześrutowania próbki na śrutowniku młotkowym – patrz: Lab Mill typ 120 lub 3100

akcesoria

Chłodnica cyrkulacyjna AWC 100 – wyposażona w pompę obiegową oraz elementy chłodzące. Stosowana do chłodzenia pokrywy łaźni wodnej aparatur to oznaczania liczby opadania w obiegu zamkniętym.

Podłączenie chłodnicy obiegowej do systemu Falling Number do minimum ogranicza zużycie wody bieżącej, co zgodnie z normą PN-ISO 3093 wymaga przepływu czynnika na poziomie ok. 400 ml/min.

Zastosowanie tego urządzenia, w obszarach gdzie koszt uzdatnionej do spożycia wody jest bardzo wysoki, generuje oszczędności pozwalające na bardzo szybki zwrot inwestycji.

Ponadto zestaw Falling Number + AWC 100 może być stosowany w lokalizacjach pozbawionych sztywnego podejścia wody bieżącej.

SHAKEMATIC 1095– dwustanowiskowa wytrząsarka probówek do przygotowania zawiesiny śruty pszennej i żytniej przy oznaczaniu liczby opadania. Czas wytrząsania 3-4 sek. Zastosowanie urządzenia standaryzuje proces przygotowania zawiesiny, eliminując jedno z podstawowych źródeł błędów w tej metodzie.

Shakematic 1095 jest szczególnie przydatny we współpracy z dwustanowiskowymi aparatami typu Falling Number, gdzie konieczność jednoczesnego, ręcznego wytrząsania dwu probówek wymaga sporego wysiłku operatora.

SPOLETT 1010montowany na wylewce z gwintem zewnętrznym ½”, w świetle misy zlewu, zmywak, służący do szybkiego i bezpiecznego usuwania zawartości probówki wiskometrycznej po wykonaniu analizy na liczbę opadania.

Posiada w komplecie zabezpieczenie dłoni operatora przed urazami związanymi z ewentualnym pękniecie szkła podczas mycia probówki.

Zastosowanie tego zmywaka ogranicza w znacznym stopniu straty wynikające z uszkodzeń probówki podczas mycia zwykłą szczotką do butelek.

Akcesoria

Zobacz film