Glutomatic® system

oznaczanie ilości i jakości glutenu

Gluten Index System

Perten Glutomatic®
GM 2000

Oznaczanie ilości glutenu oraz jego jakości.

Perten Glutomatic® 2000 System to zestaw urządzeń do oznaczania ilości glutenu oraz jego jakości w pszenicy i mące pszennej metodą Gluten Index wg Pertena.

W skład zestawu wchodzą: Glutomatic 2000 ,wirówka typ 2010 oraz, opcjonalnie Glutork 2020

Wymagana masa próby: 2 x 10 (+/- 0.01g) na obie komory robocze. Zagniatanie ciasta oraz wymywanie skrobi 2% roztworem NaCl przebiegają automatycznie w jednej sekwencji, w czasie 5 minut. Odwirowanie uformowanego glutenu odbywa się na specjalnej konstrukcji kasetach sitowych, przy obrotach 6000 +/- 5 obr./min. Siła odśrodkowa, powoduje wysuszenie i rozdzielenie glutenu na dwie frakcje, których proporcja mas pozostaje w ścisłym związku z jego jakością (właściwościami mechanicznymi, elastycznością).

Łączna masa obu frakcji pomnożona przez 10 daje ilość mokrego glutenu (%), natomiast stosunek masy frakcji, która nie przeszła przez sito do łącznej masy obu frakcji pomnożona przez 100 daje bezwymiarowy Gluten Index – wyróżnik jakościowy glutenu. Gluten Index, z definicji, waha się w zakresie od 0 dla glutenu całkowicie nieprzydatnego do 100 jednostek dla glutenu „zbyt mocnego”.

Łączny czas wykonania oznaczenia: ok 10 minut z podaniem ilości mokrego glutenu oraz jego wyróżnika jakościowego – Indeksu Glutenu.

Glutomatic 2000 posiada wbudowany mikrokomputer sterowany za pomocą wyświetlacza dotykowego, co daje następujące możliwości:

  • automatycznego obliczenia wyniku analiz po wprowadzeniu danych z wagi.
  • archiwizacji oraz eksportu wyników, z wydrukiem włącznie.
  • wprowadzania własnych profili analizy, np. czas zagniatania ciasta, czas wymywania, etc.
  • programowania pracy pomp zarówno na etapie dozowania jak i wymywania
  • podłączenia zewnętrznej wagi za pomocą kabla USB i tancerzu danych wyrażania bezpośrednio do sytemu operacyjnego aparatu (tylko wagi Mettler Toledo oraz OHAUS ze złączem USB)
  • monitorowania temperatury solanki oraz zbyt niskiego poziomu solanki w zbiorniku
  • opcje systemu oraz komend w j. polskim.

Gluten Index System, wyposażony dodatkowo w śrutownik młotkowy Lab Mill 120 lub 3100, jest szczególnie zalecany dla punktów przyjęcia ziarna, do szybkiej oceny jakości skupowanego surowca w systemach regulacji płatności oraz segregacji materiału w magazynach zbożowych.

Glutomatic-Gluten Index oraz Lab Mill 120/3100 spełniają wymagania normy ICC 155, ICC 158 oraz PN-EN ISO 21415-2:2008 (z późniejszymi zmianami) : Pszenica i mąka pszenna – Ilość glutenu – Część 2: Oznaczanie glutenu mokrego za pomocą urządzeń mechanicznych.

Gluten Index System może zostać doposażony w specjalnie zaprojektowaną suszarkę Glutork 2020, co umożliwia uzyskanie w temp 150 ºC, między teflonowymi okładzinami, tzw. glutenu suchego.

 

Gluten-Index wg Pertena uważana jest obecnie za najszybszą oraz najbardziej powtarzalną i odtwarzalną metodę określania ilości i właściwości glutenu na świecie.

Zobacz film