Pomiar wilgotności

Wilgotność materiału ma bezpośredni związek z jego masą, tak więc precyzyjny pomiar tego parametru ma bardzo istotny wpływ na jego wycenę w chwili przyjęcia surowca i wydania produktu końcowego.

Również wiele analiz fizykochemicznych wymaga określenia wilgotności próbki analitycznej do której następnie uzyskany wynik jest odnoszony.

Kliknij na:

Aquamatic 5200

Wagosuszarki