RVA® (Rapid Visco Analyzer)

Wiskozymetr rotacyjny

RVA® (Rapid Visco Analyzer)

RVA®

Wysokoobrotowy wiskozymetr rotacyjny umożliwiający ciągłą rejestrację oraz interpretację charakterystyki lepkościowej różnych substancji w zależności od czasu i temperatury, w całkowicie kontrolowanych warunkach zmienności tych parametrów.

Badana substancja, umieszczana w jednorazowym naczyniu, utrzymywana jest w stanie zawiesiny w roztworze za pomocą wirującego mieszadełka o ściśle zdefiniowanych dla danej metodyki obrotach. Opór stawiany przez zawiesinę podczas mieszania jest rejestrowany w sposób ciągły, co daje pełen obraz charakterystyki lepkościowej produktu w fazie podgrzewania, stabilizacji temperatury i schładzania, a za tym możliwości oceny jego zachowania w określonych warunkach procesowych.

RVA podłączony do zewnętrznego komputera typu PC wyposażonego w oprogramowanie Thermocline for Windows (TCW 3) jest zdolny do oceny charakterystyki lepkościowej przy 100 profilach temperaturowych ( kontrolowane podgrzewanie, stabilizacja i schładzanie). Niektóre wersje RVA mogą pracować samodzielnie wykorzystując profile temperaturowe zachowane w pamięci urządzenia.

Istnieje ogromna liczba udokumentowanych zastosowań analizatora RVA w przemyśle a wiele międzynarodowych korporacji zajmujących się przetwórstwem w branży rolno spożywczej przyjęła metody i wyniki powiązane z RVA jako wewnętrzne standardy w kontroli jakości bieżącej produkcji oraz optymalizacji składu nowych produktów.

W zależności od zastosowań dostępne są różne wersje RVA:

RVA® 4500 – najbardziej zaawansowany, o najszerszym zakresie pomiarowym przy znakomitej czułości i stabilności przy niskich lepkościach, co ma szczególne znaczenie przy analizie hydrokoloidów i innych substancji żelujących. Pracuje jedynie w połączeniu z komputerem zewnętrznym i oprogramowaniem TCW 3

RVA® 4800 – wersja wyżej opisanego z rozszerzonym zakresem operacyjnym temperatury, tj. do 140°C, co daje informacje w temacie charakterystyki lepkościowej substancji w warunkach pasteryzacji UHT oraz innych, wysokotemperaturowych procesów sterylizacji żywności.

RVA w dowolnej konfiguracji zapewnia wykonanie standardowej charakterystyki lepkościowej wodnych zawiesin produktów skrobiowych w czasie 13 minut.

Aparat dostarczany jest z zestawem połączeń do czynnika chłodzącego, reduktorem ciśnienia czynnika oraz 10 szt naczyniek pomiarowych wraz z mieszadełkami.

RVA® (Rapid Visco Analyzer)

Zobacz film