DA 7440

odbiciowy spektrofotometr NIR ON-LINE

DA 7440

Analizator bliskiej podczerwieni przystosowany do pomiaru parametrów produktów spożywczych w procesie, w czasie rzeczywistym. Zasadniczo urządzenie zaprojektowane zostało do analizy substancji stałych, będących w ciągłym ruchu, np. przenośniki taśmowe, płytowe, itp.

Pomiar światła odbitego od próby odbywa się w sposób bezkontaktowy, natomiast analiza spektralna przebiega na spektrometrze opartym o nieruchomy monochromator i 256 liniowo ułożonych detektorów (tzw. Diode Array ) w zakresie 950 – 1650 nm, z rozdzielczością na poziomie 3 nm.

Spektrometr DA 7440 jest identyczny z tym w modelu laboratoryjnym (DA 7250, DA 7200) co umożliwia modelowanie kalibracji w laboratorium zanim zostaną przeniesione do urządzenia on-line.

Obudowa analizatora wykonana jest ze stali kwasoodpornej w standardzie IP 65k, a system jako całość spełnia wymagania w zakresie konstrukcji na liniach produkcyjnych w branży spożywczej.

DA 7440 współpracuje z komputerem PC – środowisko Windows® 10 . Wszelkie dane systemu, pliki kalibracyjne, bazy danych wynikowych i spektralnych przetwarzane są przez program ProcessPlus® („web based software” – możliwość logowania się z dowolnego autoryzowanego urządzenia podłączonego do sieci web lub lokalnej). ProcessPlus® to rozwinięcie ResultsPlus®, stosowanego standardowo w laboratoryjnym analizatorze DA 7250, do celów analityki w czasie rzeczywistym.

Komunikacja analizatora z komputerem odbywa się za pośrednictwem łączy przewodowych lub bezprzewodowych, w zależności od potrzeb.

Technika NIR, bez względu na konstrukcje urządzenia, umożliwia analizę substancji organicznych głownie pod kątem takich parametrów jak : woda, białko, tłuszcz, przy czym analizatory kalibrowane są na próbkach oznaczanych standardową metoda odniesienia, np. białko – met. Kjeldahla, tłuszcz – met Soxhleta, wilgotność – met. Suszarkowa.

Błędy metod odniesienia determinują błąd kalibracji przy czym niepewność wskazań analizatora w stosunku do metody odniesienia może być rozszerzona do 50%.

DA 7440 dostarczany jest w komplecie, tj. zakres dostawy obejmuje również moduł zasilania, komputer z oprogramowaniem, interfejs komunikacyjny i przemysłowy dotykowy ekran LCD.

Analizator DA 7440 posiada uniwersalny uchwyt montażowy, jednakże montaż urządzenia nad przenośnikiem (np. konstrukcja rampy, wysięgnika lub innego typu zawieszenia) pozostaje w gestii Użytkownika.

Do pobrania

Zobacz film