Przygotowanie próby

Jedną z najważniejszych czynności przy wykonywaniu analiz fizykochemicznych jest przygotowanie próbki analitycznej.
Wiele norm opisujących metodykę analiz kładzie szczególny nacisk na stopień i sposób rozdrobnienia próbki a także na jej wyrównanie.
Ważne jest aby próbę przygotowywać zawsze tak samo, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Kliknij na:

śrutowniki

SPD4200

Wagi