Gluten i jego ocena

Określanie ilości mokrego glutenu oraz jego jakości to jeden z fundamentów analityki w branży zbożowo – młynarskiej, a także w szeroko rozumianym przemyśle spożywczym.

W latach 90-tych zeszłego stulecia, wyniku gwałtownego rozwoju techniki NIR, kalibracje umożliwiające przewidywanie ilości mokrego glutenu zyskały popularność do tego stopnia, że tabele dopłat i potrąceń w punktach przyjęcia ziarna pszenicy oparte były również o ten parametr.

Wada tego rozwiązania był fakt, że w technice NIR nie da się określić jakości glutenu. Ponadto, ze względu na to, że kalibracje NIR wykorzystują wysoką korelację ilości glutenu z zawartością białka, zdarzały się przypadki deklarowania wysokiej ilości glutenu, którego fizycznie nie dało się wymyć.

Wydaje się zatem, że jakość fizycznie wymytego glutenu jest równie ważna jak jego ilość.

W ofercie Lab-Invest do dyspozycji są:

Glutomatic System® pozwalający w sposób automatyczny, szybki i referencyjny, w świetle obowiązujących norm ISO, określić faktyczną wydajność glutenu poprzez wymywanie skrobi w 2% NaCl a także jego jakość metodą Gluten Index wg Pertena

Gluto Peak® Brabendera, pozwalający w czasie zaledwie kilku minut określić charakterystykę agregacji glutenu. Ta nowatorska metoda pozwala określić ilość mokrego glutenu oraz jego jakość bez potrzeby jego wymywania.

Glutograph®-E Brabendera to urządzenie do określania mechanicznej odporności wymytego glutenu poprzez pomiar momentu oporu. Rozwiązanie to znalazło aprobatę wśród producentów makaronu we Włoszech, do określania jakości glutenu wymywanego z semoliny.

Kliknij na:

Glutomatic system