Analiza lepkości

Lepkość to jeden z podstawowych czynników charakteryzujących substancje płynne lub półpłynne, przy optymalizacji procesów technologicznych ich wytwarzania lub przetwarzania.

Proces wytwarzania produktu o określonej lepkości wymaga jej analizy zarówno na etapie przyjęcia surowca, opracowywania i optymalizacji receptury a także kontroli ostatecznej postaci przetworu.

Ponadto, konstrukcja ciągu technologicznego, opartego o przepływy musi uwzględniać parametr lepkości oraz jego zmienność w zależności od czynników zewnętrznych.

Ponieważ jednym z podstawowych czynników wpływających na lepkość jest temperatura, oferujemy urządzenia pozwalające na wyznaczenie charakterystyki lepkościowej badanej substancji w zależności od zmienności tego parametru, dodatkowo przy różnych profilach prowadzenia analizy (intensywność mieszania, profil ścinania, etc.).

Kliknij na:

Rapid Visco Analyzer