Istotna zmiana w naszej ofercie

Pragniemy poinformować że firma Brabender GmbH została w całości włączona do Grupy Anton Paar

Konsekwencją powyższego jest anulowanie przez nowego Właściciela kontraktu przedstawicielskiego zawartego przez nas z firmą Brabender GmbH, efektywnie z datą 31.12.2023.

Decyzją Zarządu Spółki Anton-Paar GmbH, wszelkie zagadnienia dotyczące sprzedaży aparatury firmy  Brabender GmbH w Polsce, jej serwisu posprzedażnego oraz technicznego, w trybie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, prowadzone będą przy wyłącznym wykorzystaniu własnych zasobów nowego Właściciela.

W związku z powyższym, wszelkie zapytania dotyczące aparatury firmy Brabender GmbH, od dnia 1 stycznia 2024 roku, należy kierować wyłącznie na adres siedziby Anton Paar Polska Sp. z o.o. Bliską nam ideę określania właściwości reologicznych ciasta mącznego w procesie miesienia, zgodnie z normą PN-EN ISO 5530-1,  rozwijać będziemy w oparciu o urządzenie doughLAB  firmy Perkin Elmer, będącej właścicielem marki Perten Instruments. Więcej informacji na temat tego urządzenia znajduje się tutaj.

Podziel się tym wpisem

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest