ViscoQuick®

wiskozymetr rotacyjny

ViscoQuick®

Szybki, kompaktowy wiskozymetr rotacyjny o odwróconej, w stosunku do poprzednich wiskozymetrów Brabendera, zasadzie działania.

Naczynie pomiarowe (reaktor) jest stacjonarne natomiast elementem pomiarowych jest wirujące z zadana prędkością lub jej profilem, mieszadło.

Typowa masa próbki dla analizy skrobi : 5-10g w zawiesinie 110 ml wody.

Urządzenie posiada dotykowy ekran oraz wbudowany kontroler z oprogramowaniem MetaBridge® którego główną cechą jest możliwość logowania się do systemu operacyjnego aparatu z zewnętrznych źródeł podłączonych do sieci WEB (Web Based Software), bez względu na środowisko pracy urządzenia zdalnego. Interfejs użytkowania wyświetlany jest w języku polski.

W odróżnieniu od innych wiskozymetrów aparat nie wymaga podłączenia zewnętrznego czynnika chłodzącego.

Kontrola + profilowanie obrotów mieszadła (do 500 rpm), duży zakres czułości elementu pomiarowego oraz regulowana szybkość podgrzewania do 20ºC/min i schładzania do15°C/min umożliwiają szybką ocenę profilu kleikowania substancji zawierających naturalną oraz modyfikowaną skrobię (mączki kukurydziane, ziemniaczane etc.) a także klejów, kleików, zawiesin, zagęszczaczy, itp.

Wprowadzone profile temperaturowe, przy zadanej prędkości obrotowej mieszadła pozwalają wyznaczyć charakterystyczne punkty krzywej kleikowania:

  • temperatura początkowa kleikowania
  • maksimum kleikowania oraz towarzysząca jej temperatura
  • przebieg lepkości w stałej temperaturze
  • lepkość w początkowej fazie schładzania
  • lepkość po schłodzeniu kleiku do zadanej temperatury

Zobacz film

Do pobrania