VISCOGRAPH®–E

Standard w pomiarach charakterystyki skrobi

VISCOGRAPH®–E

VISCOGRAPH®–E

Specjalistyczny instrument do pomiaru i zapisu charakterystyki lepkościowej różnych substancji w funkcji czasu i temperatury.

Viscograph-E złożony jest z następujących elementów:

 • podstawy z umieszczonym na niej statywem z opuszczaną wielozakresową głowicą wyposażoną w precyzyjny tensometr.
 • wbudowanego w głowicę, zanurzanego w zawiesinie czujnika temperatury typu PT-100
 • elementu chłodzącego zawiesinę wraz z rotametrami i elektrozaworami do sterowania przepływem czynnika chłodzącego
 • montowanego na głowicy , zanurzanego w zawiesinie elementu pomiarowego
 • płaszcza grzejnego z grzałkami elektrycznymi sterowanymi programowanym kontrolerem temperatury
 • napędzanego silnikiem, obrotowego, podgrzewanego elektrycznie naczynia pomiarowego
 • oprogramowania PC (język angielski i niemiecki)

 

Rejestracja lepkości oraz sterowanie temperaturą badanej substancji odbywa się z poziomu komputera PC poprzez port USB.

Zastosowanie komputera umożliwia wprowadzanie oraz przechowywanie mierzonych podczas testu parametrów oraz ich przedstawianie w postaci wykresu zgodnie z obowiązującym standardem ICC/AACC/ISO/PN-ISO. Zainstalowany w komputerze program umożliwia również dostosowanie parametrów testu do indywidualnych wymagań użytkownika, jak np. inne zakresy temperatur, masa próbki, obroty czaszy pomiarowej szybkość podgrzewania, szybkość schładzania itp.

Możliwe jest również wprowadzenie takich danych dokumentacyjnych jak: nazwisko operatora, nazwa próbki, jej wilgotność, data i godzina analizy.

Po zakończeniu testu następuje analiza uzyskanej krzywej z wyznaczeniem jej punktów charakterystycznych. Całość dostępna w bazie danych na twardym dysku i na wydruku.

 

Wymagania sprzętowe (komputer z drukarką nie wchodzi w zakres dostawy): środowisko Professional Windows, napęd CD/DVD, port USB.

Współpracuje z zewnętrznym kontrolerem Meta Bridge (nie wchodzi w zakres dostawy).

Zmienność obrotów czaszy (do 150 rpm), duży zakres czułości głowicy pomiarowej oraz regulowana szybkość podgrzewania/schładzania w zakresie 0,5 – 3ºC/min umożliwiają badanie wszelkich substancji zawierających naturalną oraz modyfikowaną skrobię (mączki kukurydziane, ziemniaczane etc.) a także klejów, kleików, zawiesin, zagęszczaczy, itp.

Wprowadzone profile temperaturowe, przy zadanej prędkości obrotowej czaszy pomiarowej pozwalają wyznaczyć charakterystyczne punkty krzywej wiskograficznej:

 • temperatura początkowa kleikowania
 • maksimum kleikowania oraz towarzysząca jej temperatura
 • przebieg lepkości w stałej temperaturze
 • lepkość w początkowej fazie schładzania
 • lepkość po schłodzeniu kleiku do zadanej temperatury

Zobacz film