Sedimat

zgodny z ICC 118 oraz PN-ISO 5529

Sedimat

Zgodny ze standardem ICC 118 oraz PN-ISO 5529 (Patrz: normatywny załącznik A/A.3 PN-ISO 5529) walcowy młynek do automatycznej produkcji mąki niezbędnej do wykonania testu sedymentacji metodą Zeleny’go.

Solidna konstrukcja młynka z:

  • rolką podającą oraz czterema walcami mielącymi o ściśle określonej strukturze powierzchni i odstępach
  • zintegrowanym w obudowie odsiewaczem bębnowym 150µ napędzanym silnikiem głównym za pomocą przekładni pasowej
  • wyłącznikiem czasowym

zapewnia optymalne parametry (wyciąg + granulacja) uzyskanej mąki do referencyjnego przeprowadzenia testu Zeleny’ego.

Pokrywa komory walcowej wykonana jest z hartowanego szkła, co umożliwia śledzenie procesu przemiału.

Zobacz film

Do pobrania