GlutoPeak®

CHARAKTERYSTYKA AGREGACJI GLUTENU

GlutoPeak®

Specjalistyczny instrument do pomiaru i zapisu charakterystyki agregacji glutenu w wodnych zawiesinach mąki pszennej.

Umożliwia ocenę właściwości reologicznych (jakości) glutenu bez konieczności jego fizycznego wymywania.

Ponadto umożliwia ocenę jakości glutenu witalnego po zmieszaniu z wodą.

GlutoPeak złożony jest z następujących elementów:

  • podstawy z umieszczonym na niej statywem z opuszczaną głowicą wyposażoną w mieszadło.
  • wbudowanego w podstawę, zewnętrznie termostatowanego naczynia pomiarowego (reaktora), np. za pomocą termostatu T151E ( nie wchodzi w zakres dostawy).

 

Zastosowanie tego urządzenia pozwala na segregację oraz optymalizację mąk pod kątem ich zastosowania w produkcji chleba, ciastek, wafli, etc.

Przy ustalonych, standardowych parametrach analizy: stężenie próbki, obroty mieszadła, temperatura reaktora, powstaje wykres zależności oporu stawianego przez roztwór w czasie.

Analiza wykresu pozwala wyznaczyć jego punkty charakterystyczne, typowe dla danego rodzaju badanego materiału.

Konfiguracja parametrów analizy oraz rejestracja wyników odbywa się wyłącznie za pośrednictwem komputera PC poprzez port USB.

Zastosowanie komputera umożliwia wprowadzanie oraz przechowywanie mierzonych podczas testu parametrów oraz ich przedstawianie w postaci wykresu Zainstalowany w komputerze program umożliwia również dostosowanie parametrów testu do indywidualnych wymagań użytkownika, jak np. masa próbki, obroty mieszadła, temperatura reaktora, etc.

Możliwe jest również wprowadzenie takich danych dokumentacyjnych jak: nazwisko operatora, nazwa próbki, jej wilgotność, data i godzina analizy.

Wymagania sprzętowe (komputer z drukarką nie wchodzi w zakres dostawy): środowisko Windows Professional, napęd CD/DVD, port USB.

Współpracuje z zewnętrznym kontrolerem Meta Bridge. (nie wchodzi w zakres dostawy).

Zobacz film

Do pobrania