FARINOGRAPH®-TS

zgodny z ISO oraz PN –ISO 5530-1

Farinograph®-TS

Farinograph®-TS

Pracujący zgodnie ze standardem ISO 5530-1, przy prędkości 63obr./min, zestaw (napęd + miesiarka), służący do pomiaru odporności ciasta na stałe, mechaniczne ścinanie.

FARINOGRAPH®-TS to najnowsza, kompaktowa wersja systemu z wbudowanym komputerem PC oraz ekranem dotykowym wraz z oprogramowaniem MetaBridge®, którego główną cechą jest możliwość logowania się do systemu operacyjnego aparatu z zewnętrznych źródeł podłączonych do sieci WEB (Web Based Software), bez względu na środowisko pracy urządzenia zdalnego.

Nowoczesna konstrukcja z tensometrycznym dynamometrem elektronicznym pozwala na bardzo precyzyjną oceną charakterystyki oporu stawianego przez ciasto w procesie miesienia.

Zastosowanie komputera umożliwia wprowadzanie oraz przechowywanie mierzonych w czasie testu wartości oraz ich przedstawianie w postaci wykresu zgodnie z obowiązującym standardem ICC/ISO/PN-ISO. Po zakończeniu testu następuje jego analiza, wydruk oraz możliwe jest zachowanie danych w pamięci komputera.

Zainstalowany program umożliwia użytkownikowi dostosowanie parametrów testu do jego własnych wymagań związanych z analizowanym materiałem, poprzez zmianę profilu obrotów, profilu temperaturowego, zmianę typu miesiarki, czasu trwania analizy i ostatecznie wyznaczenie specyficznych punktów kontrolnych wykresu.

Możliwe jest również wprowadzenie takich danych dokumentacyjnych jak: nazwisko operatora, nazwa próbki, wilgotność.

Po zakończeniu testu następuje jego analiza z wyznaczeniem punktów charakterystycznych farinogramu. Całość dostępna w bazie danych na twardym dysku i na wydruku.

Całkowicie automatyczny podział wykresu na poszczególne elementy, przy zadanych parametrach analizy pozwala na określenie pojedynczych czynników, które odzwierciedlają rzeczywistą charakterystykę technologiczną mąki pszennej.

W przypadku normy PN EN ISO 5530-1 są to:

  • Konsystencja [FU] ( Farinograph® Units)
  • Wodochłonność [%]
  • Czas wzrostu ciasta [min]
  • Stałość [min]
  • Rozmiękczenie [FU]
  • Liczba jakościowa

Farinograf-TS funkcjonuje w sposób typowy dla wszystkich poprzednich urządzeń tego typu, tj. podłączone do napędu miesiarki wymagają szklanych kalibrowanych na wodochłonność biuret. Dozowanie wody do miesiarki, zarówno na etapie miareczkowania jak i pełnej krzywej farinograficznej odbywa się ręcznie.

Farinograph-TS może zostać doposażony w automatyczną stację dozowania wody współpracująca z oprogramowaniem Meta Bridge.

Patrz: Aqua Inject

Aqua Inject®

Automatyczna stacja dozująca wodę do miesiarki Farinografu, z własnym , kontrolowanym temperaturowo zbiornikiem na wodę oraz wolumetrycznym systemem jej dozowania.

Urządzenie współpracuje z komputerem Farinografu TS posiadającym oprogramowanie Meta Bridge.

AquaInject® umożliwia automatyczne odmiareczkowanie badanej próby mąki, wodą o temperaturze 30°C,   pod kątem określenia jej wodochłonności.

Zobacz film