EXTENSOGRAPH®-E

zgodny z ISO 5530-2 oraz PN-EN ISO 5530-2

EXTENSOGRAPH®-E

EXTENSOGRAPH®-E

Urządzenie do określania właściwości reologicznych ciasta mącznego w procesie jego rozciągania.

Zgodnie z koncepcją Brabendera, w 300 gramowej miesiarce Farinografu przygotowane zostaje ciasto o określonej konsystencji, z dodatkiem niewielkiej ilości soli. Otrzymany w ten sposób materiał zostaje podzielony na dwie porcje o masie 150g oraz mechanicznie uformowany na kręglarce i formiarce Ekstenografu. Po umieszczeniu w specjalnych kasetach pomiarowych, obie porcje zostają przeniesione do termostatowanych (standardowo w 30°C) komór relaksacyjnych.
Po upłynięciu zadanego czasu relaksacji ciasto zostaje poddane kontrolowanemu rozciąganiu, przy czym stawiany przez nie opór jest rejestrowany w funkcji położenia, poruszającego się ze stałą prędkością, haka rozciągającego (mm). Zerwanie ciasta to koniec analizy.
Procedura homogenizacji, formowania, relaksacji oraz rozciągania tej samej próbki ciasta powtarzana jest trzykrotnie, standardowo po 45, 90 i 135 minutach. Istnieje możliwość wprowadzenia innych czasów relaksacji.

 

Powstałe w ten sposób trzy krzywe ekstensograficzne tej samej próby ciasta dają następujące informacje przy różnych czasach relaksacji:

  • rozciągliwość ( mm)
  • opór w określonej fazie rozciągania ( umowne jednostki Brabendera, EU)
  • energia = powierzchnia pod krzywą ( cm²)
  • maksimum oporu

 

W branży młynarskiej EXTENSOGRAPH-E jest doskonałym narzędziem do kontroli produkowanej mąki, pozwalającym zapewnić stałą jakość produktu zgodnie z indywidualnymi wymogami każdego odbiorcy. W sposób prosty i dokładny ukazuje wpływ czynników utleniających ( np. kwasu askorbinowego) lub enzymów na mąkę również w funkcji czasu relaksacji. Umożliwia tym samym kontrolę i zapewnienie optymalnych właściwości reologicznych mąki.

 

W ergonomicznej obudowie Ekstensografu zawarte są następujące elementy wyposażenia:

  • homogenizator ciasta z kontrolowaną temperaturą
  • obrotowy cylinder do formowania ciasta w kształcie walca
  • komory relaksacyjne z kasetami pomiarowymi
  • urządzenie rozciągające z elektronicznym systemem pomiaru momentu oporu przekazującym informacje do zewnętrznego komputera PC pracującego w środowisku Windows

 

UWAGA:

§ termostatowanie komór relaksacyjnych odbywa się za pomocą zewnętrznego termostatu łaźniowego typ CORIO CD-B5 ( nie wchodzi w zakres dostawy).
Zastosowanie komputera umożliwia wprowadzanie oraz przechowywanie mierzonych w trakcie testu wartości oraz ich przedstawianie w postaci wykresu zgodnie z obowiązującym standardem ICC lub AACC. Po zakończeniu testu następuje pełna analiza krzywej ekstensograficznej z podaniem wyżej wymienionych informacji reologicznych. Archiwizacja, eksport do innych aplikacji oraz wydruk uzyskanych wyników są naturalnymi możliwościami pracy systemu w środowisku Windows.
Zainstalowany program operacyjny umożliwia użytkownikowi indywidualne ( inne niż w standardach) definiowanie parametrów testu.
Wymagania sprzętowe (komputer z drukarką nie wchodzi w zakres dostawy): środowisko Windows Professional, napęd CD/DVD, port USB.

Extensograph - E

Akcesoria

Metabridge

Zobacz film