Analiza mykotoksyn

Spośród wielu metod oceny ryzyka skażenia mykotoksynami tylko trzy mają charakter ilościowy. Dwie pierwsze to HPLC i test ELISA, z czego metoda chromatografii cieczowej jest powszechnie uznawana za referencyjną.

Aokinmycontrol firmy Aokin AG z Berlina to trzecia, najnowsza instrumentalna metoda ilościowego oznaczania mykotoksyn w zbożach, ich przetworach, paszach oraz innych produktach przemysłu spożywczego, dająca znakomitą korelację wyników z tymi uzyskanymi metodą HPLC.

Aokinmycontrol to obecnie najszybsza metoda ilościowego oznaczania stężenia mykotoksyn.

Kliknij na:

śrutowniki