AMYLOGRAPH®–E

zgodny z ISO 7973 oraz PN-ISO 7973

AMYLOGRAPH®–E

AMYLOGRAPH®–E

Specjalistyczny instrument do pomiaru i zapisu charakterystyki kleikowania skrobi wodnych zawiesin mąk pszennych i żytnich w funkcji czasu i temperatury.

Uzyskana krzywa oraz dodatkowe informacje pozwalają ocenić właściwości wypiekowe mąki oraz konieczność ewentualnej modyfikacji składu surowca dla osiągnięcia pożądanego efektu wypiekowego

Uzyskiwane parametry to: temperatura początkowa kleikowania, temperatura końcowa kleikowania oraz maksimum ( wysokość krzywej ) podawana w umownych jednostkach amylograficznych AU.

 

Amylograph-E złożony jest z następujących elementów:

  • podstawy z umieszczonym na niej statywem z opuszczaną wielozakresową głowicą wyposażoną w precyzyjny tensometr o czułości nominalnej 700cmg
  • wbudowanego w głowicę, zanurzanego w zawiesinie czujnika temperatury typu PT-100
  • montowanego na głowicy , zanurzanego w zawiesinie elementu pomiarowego
  • płaszcza grzejnego z grzałkami elektrycznymi sterowanymi programowanym kontrolerem temperatury
  • napędzanego silnikiem, obrotowego, podgrzewanego elektrycznie naczynia pomiarowego
  • oprogramowania PC (język angielski i niemiecki)

 

Rejestracja oporu stawianego przez kleikującą zawiesinę oraz sterowanie temperaturą badanej substancji odbywa się z poziomu komputera PC poprzez port USB.

 

Zastosowanie komputera umożliwia wprowadzanie oraz przechowywanie mierzonych podczas testu parametrów oraz ich przedstawianie w postaci wykresu zgodnie z obowiązującym standardem ICC/AACC/ISO/PN-ISO. Zainstalowany w komputerze program umożliwia również dostosowanie parametrów testu do indywidualnych wymagań użytkownika, jak np. inne zakresy temperatur, masa próbki, szybkość podgrzewania, itp.

Możliwe jest również wprowadzenie takich danych dokumentacyjnych jak: nazwisko operatora, nazwa próbki, jej wilgotność, data i godzina analizy.

Po zakończeniu testu następuje analiza uzyskanej krzywej (Amylogramu) z wyznaczeniem jej punktów charakterystycznych. Całość dostępna w bazie danych na twardym dysku i na wydruku.

 

Wymagania sprzętowe (komputer z drukarką nie wchodzi w zakres dostawy): środowisko Windows Professional, napęd CD/DVD, port USB.

Współpracuje z zewnętrznym kontrolerem Meta Bridge (nie wchodzi w zakres dostawy).

Amylograph®–E

Akcesoria

Metabridge

Zobacz film